Svigtet - pårørende til sexafhængige

Medafhængig sex 2Hvorfor er jeg ikke nok for ham? Hvordan kunne han? Elsker han mig ikke? Hvad kan jeg gøre? Kan jeg nogensinde stole på nogen som helst igen? Det er nogle af de spørgsmål som en partner til en sexafhængig gerne vil få svar på. De snurrer rundt i hovedet, igen og igen. De fleste par har en fælles forståelse for at sex skal finde sted indenfor parforholdet, de sætter grænser, og de respekterer hinandens behov og grænser. De forventer ubetinget kærlighed og troskab, men er også opmærksomme på at der ting i parforhold der skal forhandles åbenlyst. Desværre holder disse forventninger ikke i alle forhold.  

Mange kvinder lever i et parforhold der er gennemsyret af svigt, løgne og bedrag forbundet med mandens seksuelle udskejelser (acting out). Mandens sexafhængighed lægger et enormt følelsesmæssigt pres på en. Det kan være at du lige har opdaget at din mand var utro kun få dage efter jeres bryllup. Eller din mand lige er blevet fyret fra sit job fordi han ikke kan lade være med at glo på porno i arbejdstiden. Det kan også være at du længe har skammet dig over din mands forbrug af porno, og nu er du blevet bange for at børnene også opdager det. Sandheden er at det her kan ramme hvilken som helst kvinde.

Afhængige mennesker, uanset om de er afhængige af alkohol eller sex, har mange fælles træk. At være i forhold med en sexafhængig person er muligvis endnu mere personligt, skamfuldt og forvirrende en at leve sammen med en alkoholiker. Du er blevet svigtet, ført bag lyset, og ingen løfter, ikke engang ægteskabsløftet er blevet overholdt. Du er blevet ignoreret og manipuleret med følelsesmæssigt og fysisk, du har måttet gøre ting seksuelt du ikke kunne holde ud og var krænkende for dig. Du opdager måske at din partner har haft et længere varende forhold kørende du intet anede om, han har måske oven i købet børn du ikke ved noget om. Så er der angsten for kønssygdomme!

At bo sammen med en afhængig person betyder et liv i en tilstand af kronisk tab. Du er udsat for enorme tab – tabet af forholdet, stabiliteten i familien, helse, drømme, og selvværd. I nogle tilfælde lever du i en cyklus af tilbagevendende kronisk sorg. Tabene fortsætter, vender tilbage igen og igen, og du bevæger dig ind og ud af benægtelse. Hvis du ikke får sandheden bekræftet, du ikke tror på dine egne sanser eller oplever at ingen anden tror på dig, og du må skubbe dine følelser til siden, gør at du mister overblikket og føler dig ude af kontrol indvendigt.

Hvis du har det sådan er det vigtigt at du søger hjælp. I starten har du mest brug for at blive hørt. Du har brug for et ”vidne”, at blive bekræftet eller valideret. Du har sikkert også brug for at vide mere om sexafhængighed og dine egne reaktioner. Der findes også retningslinier omkring hvor meget og hvornår der skal åbnes op omkring ”hemmeligheder.” Mange kvinder vil meget gerne vide hvad er sket ned i mindste detalje og det ikke altid bed bedste for dem.. Der er flere vigtige ting at tage stilling til, der kan være kriser der presser på, helbredsmæssigt, økonomisk eller juridisk. Du kan få brug for forskellige fagfolk og måske kigge på om du kan bruge selvhjælpsgrupper.

Det næste stadie indebærer at se på din medafhængighed. I dag har vi den erfaring og viden omkring sexafhængighed, at vi ved helt klart at du som partner også har brug for hjælp for at komme videre med sit liv.

Medafhængighed.

Der er en stor sandsynlighed for at det ikke er rent tilfældigt at du fandt sammen med din partner. Påvirket af samfunds- og familiemæssige faktorer har kvinden ofte lært at være medafhængig længe før hun mødte sin partner. På trods af kvindekamp og samfundsændringer er kvinder stadigvæk mere tilbøjelige til at:

● Trække sig og lade tvivlen komme manden til gode.
● Påtage sig skylden for noget hun ikke fortjener.
● Tro at hun har brug for en partner.
● Sætte partnerens behov foran sine egne.

Kvinder har også i større grad lært at føje sig, være pæne, og ikke at vise sin vrede. De føler sig ofte utilstrækkelige seksuelt, og har et forvrænget og skamfuldt billede af sin krop.

Stærke som de er, så er de samfundsmæssige kræfter ikke afgørende for at kvinder danner par med sexafhængige mænd. Familiehistorien er af endnu større betydning. For mange kvinder er det afgørende for deres behandling at se på det familiemønster de er opvokset i. Det er ofte sådan at den sexafhængige og hans partner er opvokset i familiesystemer der ligner hinanden til forveksling. De er blevet forladt, eller svigtet følelsesmæssigt og fysisk, måske er de opvokset i familier plaget af afhængighed. Familier hvor de seksuelle grænser er forvrængede eller ikke eksisterende, giver grobund for sexafhængighed, og for de mennesker der senere indleder et forhold til en sex eller pornoafhængig. I dag ved vi at der er en tendens, blandt traumeofre, til at gentage de hændelser der førte til traumet.

Benægtelse.

Sagt på en meget kort og enkel måde, så er benægtelse ikke at stole på sin egen fornemmelse. Du ønsker simpelthen ikke at se hvad der er soleklart og lige foran dig. Du vil som medafhængig gerne stole på din mand og lade tvivlen komme ham til gode. Der er også et spørgsmål hvilke konsekvenser det har hvis du åbner øjnene. Betyder det en skilsmisse? Flere og heftigere skænderier? Hvad med konsekvenserne for børnene? Er jeg ikke tiltrækkende mere? Mens den medafhængige bakser med tvivlen og alle spørgsmålene, står den afhængige stærk i sin benægtelse. Han rationaliserer, passer på at have nok af det han har brug for i forbindelse med sin afhængighed, og fortsætter i sit misbrug.

At du er i benægtelse betyder ikke nødvendigvis at du intet aner. Muligvis minimerer du bare alvoren i hans adfærd, og ignorerer konsekvenserne. Ofte er man så bange at man vælger at tro på det der virker mindst faretruende. Den afhængige lyver og nu er du begyndt at lyve over for dig selv. Forvirret i dit selvbedrag bruger du din energi på at rydde op efter din partner. Benægtelsen er understøttet af meget almindelige opfattelser, og angst.

● Jeg kan ikke klare mig uden ham.
● Måske ender jeg alene og det vil bekræfte at jeg ikke duer.
● Ingen anden vil nogensinde kunne elske mig.
● Vi har jo vores børn, og de har brug for sin far.
● Sådan er mænd.
● Jeg kan ikke holde det ud hvis min familie får det at vide.
● Måske opdager børnene det, hvad gør jeg så.
● Hvis han er afhængig af sex, så er alt det gode vi tidligere havde bare en løgn.

Besættelse.

De medafhængiges liv, ikke mindst hvis de tror eller ved noget om den sexafhængiges gøren og laden, er nærmest en konstant reaktion på afhængigheden. Hun har en umættelig trang til at vide hvad han har gang i, hvad han tænker eller føler, for ellers ved hun ikke helt hvad hun skal gøre, tænke eller føle. Hun har mange spørgsmål, er fuld af mistillid, bange anelser, og forsøger ihærdigt at regne den ud. Hun vil gerne vide, men alligevel ikke, hun vil gerne have det bekræftet, men alligevel ikke.

”Jeg udspionerede ham hele tiden. Jeg tjekkede hans kalender, mobilen, hans rejseplaner på arbejdet, hans kolleger blev stillet skarpe spørgsmål, jeg lagde fælder for ham, stolede ikke på at han ville reagere ansvarligt.”

Konstant hyper-vagtsomhed bliver en del af livet for den medafhængige, hun er optaget af hans adfærd og forsøger at finde ud af hvad den betyder. ”Han kom tidligt hjem, hvilket betyder…”  ”Han er meget kærlig nu, hvilket betyder …” ”Han er sød imod børnene, hvilket betyder …” ”Han er irriteret, hvilket betyder…” ”Han er stille, hvilket …” Den medafhængige er opslugt af tanker om hvad han nu har gang i, og hvad han føler eller tænker!

Kontrol.

Besættelsen fører ofte til forsøg på at styre den afhængiges adfærd. Hensigten er at stabilisere en kaotisk tilstand, at gøre en farlig situation mere sikker. Den kontrollerende adfærd er også et forsøg på at håndtere den skam den medafhængige føler. Når den medafhængige føler at hun har kontrollen, kan hun ikke mærke følelsen af uduelighed, hun føler sig magtfuld. Kontrollerende adfærd giver hende en fornemmelse af at være magtfuld, i en periode hvor hun ofte er overvældet af angst og hjælpeløshed. Det er måske en falsk og indholdsløs magtfølelse der, i en desperat situation, fungerer som et hurtigt fix!

Nedenfor er nogle eksempler på kontrollerende adfærd:

● Fjerner elle smider ud hans ”lager”.
● Ændrer planer uden varsel.
● Stilhed” – siger ikke et eneste ord.
● Flytter – geografisk flugt.
● Løgne.
● Trusler.
● Bruger sex til at manipulere med.
● Flirter eller har sex med andre i et forsøg på at gøre ham jaloux; sexet tøj til at fange hans opmærksomhed; ha’ sex med ham så han ikke søger andre steder hen.

Image, spin og krisestyring.

Det er meget vigtigt for både konen og hendes sexafhængige mand at omverden tror at deres forhold og familieliv fungerer perfekt. Men det forstærker også deres egen tro på deres selvbedrag. Den medafhængige lærer at leve i en illusion, hvor hun bygger op en verden der er mindre smertefuld end virkeligheden. Efterhånden får hun opbygget så stor tolerance i forhold til mandens upassende adfærd, at hun mister fornemmelsen for hvad normal adfærd er og hvad er helt ude i hampen. Hun lader manden nyde tvivlen, og forkaster egen virkelighed. Hun egentlig mister sig selv, hendes indre liv er kaotisk, hun er isoleret følelsesmæssigt. Hendes trang for kontrol er et forsøg på at håndtere smerten, ind imellem føler hun sig frossen følelsesmæssig.

Mange kvinder bliver ofre for perfektionisme. Perfektionisme bunder ofte i skam, du tror du er nødt til at være afsindig dygtig, eller smuk, eller god, hvis du ønsker at fange hans opmærksomhed eller opnå anerkendelse fra dine omgivelser. Måske er du oven i købet overbevidst om at du bliver skrottet hvis du viser den mindste fejl, eller hvis de finder ud af hvem du egentlig er inderst inde.

Forvrængede eller ikke eksisterende personlige grænser.

Ingen grænser, forskansede grænser eller smadrede – alt andet end sunde normale grænser! Grænseoverskridende adfærd er en selvfølgelighed. Ofte begyndte det i en ung alder, og på den måde lærte hun at være medafhængig, ude af stand til at se eller sætte sig op imod adfærd der skader hende. Måske kunne hun ikke, som barn, forsvare sig når hendes grænser blev overskredet. Hvis dine grænser gentagne gange bliver overskredet og forvrænget vil det ødelægge dit selvværd, og du kan komme i tvivl om hvem der er ansvarlig for hvad der sker. Du er i risiko for enten at blive et offer eller en krænker. At bo sammen med en afhængig person vil kun gøre det værre fordi afhængige mennesker er eksperter i at trampe på andres grænser. Efterhånden vil dit selvværd blive endnu værre hvilket gør det nemmere at overskride dine grænser i fremtiden. Vi ved at folk der ikke har sunde grænser bliver er nemme ofre for krænkelser, men ingen grænser selv at have gør at man har nemmere ved at overskride andres. Uanset hvilken vej du går, som offer eller krænker, er det tegn på at du få grænser har. Mangel på grænser viser mest tydeligt når vi er ophidsede eller rasende.

Vrede/raseri.

I filmen ”Something to talk about,” står Julia Roberts op på et større møde og råber, ”er der nogen her der ikke har været i seng med min mand?” I raseri er man tilbøjelig til at gøre ting man aldrig ville tro man kunne.

Der er mange tilfælde hvor kvindens vrede har ført til mord, mordforsøg eller trusler. Astronauten Lisa Nowack kørte mere end 1200 km, (iført en speciel ble der bruges ude i rummet), i den hensigt at bortføre og muligvis myrde hendes kærestes kæreste. Selvom de fleste kvinder ikke rammer forsiden på eftermiddagsaviserne, kan deres vrede være meget destruktiv. Måske brænder de huset ned, eller sætter ild til mandens ejendele. De fleste kvinder vil alligevel nøjes med tanker om hævn, de fører ikke fantasierne ud i livet.

Det kan også være at kvinden ikke viser vreden direkte, hun er passiv aggressiv som det hedder. Det kan f.eks. vise sig på følgende måder:

● Hvis jeg troede han var sammen med ”hende” så fandt jeg frem til hendes telefonnummer og ringede uafbrudt til hende, og smækkede så røret på.
● Jeg var sammen med en anden bare for at vise ham hvordan det føles.
● Jeg skældte ud på børnene selvom de slet ikke fortjente det.
● Jeg brugte en mindre formue på shopping når jeg ikke troede på hans forklaringer.
● Jeg lavede ridser i han bil (eller ødelagde noget andet kært).
● Jeg trøstespiste.
● Efter at jeg fandt en e-mail der bekræftede at han havde en affære med en af vores veninder, sendte jeg mailen rundt til alle vores bekendte. Jeg ville hævn. Han skulle føle sig skamfuld og nedgjort. Jeg ønskede at folk kunne se hvad han var for en skiderik. Det var pragtfuldt at sende mailen af sted, helt fantastisk! Jeg var så magtfuld!

Forsøger at undvige vreden.

Nogle kvinder siger at de ikke føler nogen som helst vrede. I stedet føler de sig nedslået eller følelsesløse. De indrømmer at måske burde de være rasende, men det er de bare ikke. Det her er ofte et tegn på mild depression (dystymia), i andre tilfælde er der tale om en klinisk depression.

Kroppen er klar over det!

Vi der arbejder med afhængighed, ved og forstår at stress er belastende for kroppen, og ødelægger personens helbred. Alligevel er det chokerende at se hvor syge pårørende til sexafhængige ofte er. Uanset hvor meget kvinden ved om hendes mands udskejelser, og på trods af benægtelse og forklaringer, så er hun og hendes mand udsat for meget stress. Der er både tale om akut stress, her og nu, og længere varende slidende stress. Du skal leve med angsten for hvad der sker med ægteskabet hvis du erkender sexafhægigheden. Det er også slidende at vide at noget er galt, men ikke kunne sætte fingeren på hvad det egentlig handler om. Du forsøger at sige til dig selv at alt er normalt, du minimerer problemerne og bortforklarer. Det lykkes dig næsten at overbevise din hjerne, men din krop fornemmer det!

De første symptomer er næsten ikke til at forstå i starten, måske vedvarende hovedpine, eller måske bliver du forkølet igen og igen. Men kronisk vedvarende stress vil efterhånden føre til mere alvorlige helbredsmæssige problemer. Stress vil også påvirke din modstand overfor de lidelser du allerede slås med, den vil ramme dig hvor du er mest sårbar fysisk. Dit immunsystem vil simpelthen fungere dårligere i perioder med følelsesmæssigt stress.

Hvor søger jeg hjælp?

Hvis din partner er afhængig af sex og du har oplevet at han eller hun har været dig utro, så har du (og din partner) brug for specialiseret hjælp. Den hjælp er til at finde, både blandt professionelle terapeuter og i selvhjælpsgrupper. Ofte begynder processen med individuel terapi, men der er mange fordele ved at deltage i selvhjælpsgrupper med ligestillede, det er ofte der du finder den største hjælp. Du vil også opleve hvor givende det er at støtte andre.

Du må selvfølgelig selv vælge om du søger hjælp eller ej. Ingen kan sige om det vil redde dit parforhold at gå i terapi, det vil tiden vise. Men du kan lære at passe på dig selv og holde af dig selv. Du vil undervejs lære at du ikke behøver at udsætte dig selv for at blive misbrugt og manipuleret med. Du behøver ikke at leve i skyggen af din partners (eller andres) afhængighed, hans adfærd skal ikke styre dit liv fremover. Du får chancen for at lære om sunde grænser, finde ud af hvor dit ansvar ligger og hvor du ikke skal tage ansvar, det vil give dig større tryghed. Du vil komme i bedre kontakt med virkeligheden og kunne sætte ord på dine oplevelser. Alle de skrækkelige hemmeligheder der fyldte dit liv vil fordufte, og du vil kunne komme i bedre kontakt med dig selv og andre mennesker. Du fortjener et liv fri af angst, forvirring, benægtelse og skam. Du fortjener at få øje på hvor dyrebar du er, at du har brug for at få det bekræftet både indefra, og fra de mennesker du lukker ind i dit liv. I din helbredelse vil du lære at sætte pris på og vise respekt overfor dig selv. Helbredelse er en rejse der vil føre til bedre selvværd og større frihed.

 

 


Besat af sex

Sexafhængighed jan 19 A

 

Det var altid det samme for Jan. Han fik den fornemmelse i maven, skræmmende men også opløftende – og seksuelt ophidsende. Der var travlt på arbejdet, men han kunne godt smutte, uden at nogen lagde mærke til det. Han kørte forbi massagekliniker men kunne ikke beslutte til, om han skulle eller ikke. Hans øjne var fikseret på attraktive piger, og han blev mere og mere ophidset. Jan stoppede og købte en sandwich for at komme væk fra tankerne.

Da han satte sig i bilen igen, havde han taget beslutningen. Ikke noget med ad køre rundt, ikke mere cruising. Beslutsom kørte han til en massageklinik i nærheden. Bagefter havde han det, som han plejede – ked af det, mangelfuld, han skammede sig. Han spurgte sig selv, hvorfor gør jeg det, når jeg ved, hvordan jeg har det bagefter. Det værste var, at hele forløbet havde taget meget længere tid, end han havde regnet med, nu var der problemer i vente på arbejdet, han måtte finde på undskyldninger og rene løgne til at dække over fraværet.

For den sexafhængige er sex det vigtigste, alt andet er til at ofre. Sex er vigtigere end deres børn, partnere og venner, selvom det koster de sexafhængige dyrt. Alkoholikeren har et kærlighedsforhold til flasken, sex og romance spiller den samme rolle for den sexafhængige som flasken for alkoholikeren. Forvrængede fantasier og overanstrengt adfærd seksuelt, der til tider fører til fysisk skade, tjener det formål at hjælpe den afhængige til at slippe af med ubehagelige følelser som rastløshed, vrede eller ensomhed.

Der er en væsentlig fysisk komponent i afhængighed. Vi ved nu at afhængighed er tegn på problemer i hjernen. Når afhængige mennesker føler sig ensomme, stressede eller deprimerede, får de ved at bruge stemningsændrende midler eller adfærd en direkte adgang til, og manipulerer med, nogle bestemte ”nervebaner” i hjernen. De får det selvfølgelig bedre – men kun midlertidigt. Den afhængiges ”løsning” er baseret på vedvarende stimulation. Nydelsen kan udslette smerten, dulme ensomheden og mindske skammen. Når ens adfærd er præget af gentagelser, kan den siges at være tvangsmæssig. Tvangsmæssig adfærd er kernen i det vi kalder afhængighedsprocessen.

Afhængighedscyklussen starter som tankemylder, tvangstanker der kredser om sex, porno eller bekræftelse. Alle har fantasier og tanker om sex og kærlighed, og de fleste oplever det som noget positivt og dejligt. For Jan er fantasierne derimod blevet en besættelse, der har til formål, at han kan flygte fra livet. Besættelsen, hvis den er dyrket regelmæssigt, danner rammen for det tab af kontrol, afhængige mennesker før eller senere oplever.

Besættelsen bliver ofte forstærket igennem ritualer, f.eks. en eller anden form for cruising. Oprindeligt betyder det at søge efter partnere til fods eller i bil, nu foregår det mere på nettet, på sociale medier eller igennem sexannoncer- denne søgen kan tage flere timer.  Ritualerne indleder en trancelignende tilstand og blokerer for virkeligheden. Resultatet er en nedsat evne til at sige ”stop.”

Den næste fase i afhængighedscyklussen er fasen for ”tvangsmæssigt sex,” eller ”udskejelser”. Når vi taler om ”udskejelse” i denne sammenhæng, mener vi, at den sexafhængige kommer af med den spænding, der har hobet sig op, ved at handle på sine fantasier. Det føles umiddelbart godt, han eller hun har forløst den indre spænding. ”Tvangsmæssigt” betyder simpelthen, at den afhængige kommer regelmæssigt dertil, at udskejelsen er ikke til at stoppe - uanset omstændighederne eller konsekvenserne. Det er sådan voksne, intelligente mennesker kommer til at gøre ting, andre mener, er amoralske eller tåbelige.

Virkeligheden vender tilbage næsten med det samme. De sexafhængige ser for et øjeblik, hvad deres adfærd indebærer, og de føler skam. Det her er et smertefuldt sted, de ofte har været før. Sidste gang de ramte kulkælderen, har de sikkert lovet aldrig mere, aldrig, aldrig igen. Alligevel skejer de ud endnu en gang, og det fører til desperation. Denne mørke tilstand fører mange afhængige mennesker ind i depression eller en kronisk håbløshed. Andre oplever afsky overfor sex (seksuel anoreksi). Sex bliver med andre ord fjenden – indtil næste gang. Den nemmeste måde at håndtere desperationen på er at begynde at tænke på sex. Det dulmer smerten, og afhængighedscyklussen kører efterhånden konstant.

Tjelehuset tilbyder individuel og parbehandling af afhængighed af sex, porno og bekræftelse/kærlighed.

 

 

 

 


Min mands pornoafhængighed skadede mig.

Partner 2

Jeg har aldrig været interesseret i andre kvinders bryster. Men min mands afhængighed af porno gjorde noget ved mig. Jeg begyndte at se anderledes på de kvinder jeg mødte. Hvad ville han synes om hende – og hendes bryster?

Jeg cyklede altid den samme vej på arbejde. Men en dag var der et nyt billede på den store reklamesøjle. En ung og smuk pige iført noget lækkert undertøj. Jeg fik det så dårligt, når jeg skulle forbi hende, at jeg måtte finde en ny vej til mit arbejde.


Afhængighed af sex og porno er nu en anerkendt lidelse

S&P anerkendt lidelse Tjele

 

Verdenssundhedsorganisationen WHO opdaterer løbende sit ICD diagnosesystem over lidelser. I den nyeste udgave, ICD-11, som udkom for kort tid siden, er afhængighed af sex (tvangsmæssig sex eller porno) officielt blevet en diagnose, der fremover kan stilles af læger og andre fagfolk i Danmark.

Diagnose

  1. Sex eller porno er blevet et midtpunkt i en persons liv, og andre områder lider på grund af det
  2. Personen har flere gange forsøgt at stoppe sín adfærd uden held
  3. På trods af alvorlige konsekvenser, f.eks. familiemæssigt eller på arbejde, kan personen ikke stoppe sin afhængige adfærd

Magnus Larusson, der er sociolog og terapeut, arbejder dagligt i Tjelehuset med sex- og pornoafhængige mennesker. Han kalder det en skelsættende ændring for de mennesker, der lider af afhængighed af sex eller porno, at det nu er blevet en del af WHO’s diagnosesystem.

”Dette er en yderst vigtig ændring for de sexafhængige og deres partnere, både psykisk og økonomisk, som vil gøre behandling for lidelsen mere tilgængelig. Det er også en gamechanger for forskning på området, der vil give større muligheder for at søge midler til forskning i denne form for afhængighed, der hele tiden ændrer sig i takt med teknologien.”

Behandlingscenter Tjele tilbyder behandling for sex-og pornoafhængighed.

Fakta om sexafhængighed

Tidligere epidemiologiske undersøgelser tydede på at sexafhængighed ramte ca. 3-6% af den voksne befolkning. Nyere studier med mere restriktive kriterier estimerer 1-3%.


Afhængig af mere og mere bekræftelse

Shame-recovery11-680x453

Øget tolerance er et af de vigtigste tegn på afhængighed, hvilket betyder at den afhængige person behøver mere og mere af sit stof, eller sin adfærd, for at opnå den ønskede effekt. Det at drikke mere, ryge flere joints, eller finde nye elskere, vil langt henad vejen give den fangende rus eller trance, men den dag kommer hvor rusen udebliver, og alt hvad der er tilbage er at drikke, ryge eller dyrke sex for at holde smerten og skammen på afstand.

Hvis det er bekræftelse eller kærlighed du er afhængig af, så kan du i starten ikke få nok af den person du er opslugt af. Det vender efterhånden og du mister interessen for personen, og rusen aftager. Desværre er det ikke tegn på at afhængigheden er ved at slippe sit tag i dig, tvært imod. Du er nemlig ikke afhængig af personen som så, du er afhængig af de følelser han eller hun har kunnet kalde frem i dig. Du er afhængig af forelskelsen og af de indledende træk og manøvrer. Du er afhængig af jagten og bekræftelsen. Der skal der en ny romance, en ny elsker, for at du igen kan opleve rusen. Afhængighed er en sygdom og et af symptomerne er trangen til ”mere og mere” – vi bliver afhængige af det der føles godt, og vi vil have mere og mere af det.


Hvorfor er alkoholikere så umodne?

Caroline Knapp

”En af de første ting, man hører i AA – en af de første ting, der rammer selve kernen, helt inderst inde – er. at på et eller andet dybt og personligt plan holder man op med at udvikle sig, når man begynder at drikke alkoholisk. Drinken narrer en, afholder en fra at gennemleve livets frygtelige erfaringer, der bringer en fra punkt A til punkt B på modenhedsskalaen. Når man drikker for at forandre sig, når man drikker og bliver en anden, når man gør det igen og igen, bliver forholdet til den virkelige verden mudret og uklart. Man mister sine værdier, jorden under en begynder at føles ustabil. Og efter et stykke tid kender man ikke engang til de mest basale egenskaber ved sig selv – hvad man er bange for, hvad der føles godt og skidt, hvad man har brug for, så man kan føle sig trøstet og rolig – for man har aldrig givet sig selv en chance, en klar, ædru chance for at finde ud af det.

Alkohol tilbyder beskyttelse for alt det, beskyttelse for smerten ved selvforståelse, en vidunderlig, puppeagtig beskyttelse, der er ekstremt forræderisk, fordi den er falsk, men føles så ægte, så ægte og nødvendig. Og så, tragisk nok, holder beskyttelsen op. Tranformationens matematik forandrer sig. Det er uundgåeligt. Man drikker hårdt og længe, og ens liv bliver noget rod.”

Caroline Knapp: Rus: En kvindelig alkoholikers verden, Ekstra Bladets forlag 1997.


John Bradshaw - en pioner er gået bort.

John Bradshaw døde den 8. maj i Houston, Texas. Bradshaw var en sand pioner indenfor familiebehandling og behandling af afhængighed. I halvfjerdserne var det ham der bragte den nyeste forskning omkring afhængighed, og hvordan alkoholisme og skam påvirker hele familien, ud i samfundet. Bradshaw formåede at forklare ret indviklede forskningsresultater sådan at almindelige mennesker, opvokset i alkoholisme, kunne forstå hvad der skete med dem og hvordan de kunne komme videre. Det gjorde Bradshaw bl. a. igennem public service programmer i amerikansk fjernsyn, hvor han nærmest fik en stjernestatus. Den første serie hed ganske enkelt ”The family” og blev til i samarbejde med Bill Moyers.

John Bradshaw gæstede Kbh i sin tid og holdt workshops. Bodil Rygaard Hansen, familieterapeut, var med til at arrangere hans besøg, og hun har igennem årene undervist studerende og hjulpet familier med udgangspunkt i Bradshaws teorier. Bradshaw har også haft stor indflydelse på ACA, voksne børn af alkoholikere, et fællesskab der virkelig har vokset sig stort i Danmark.

Nedenfor er en link til en gammel video der viser hvor dygtig Bradshaw var som foredragsholder – og hvor stor hans viden var:

  

 


Når orgasmen er slut, ophører magien


Porno ødelægger dit parforhold

Porn_on_phone
Det er en kendsgerning at et flertal af mænd, og mange kvinder, har set porno på nettet mere end en gang, og at der er rigtig mange der bruger porno hyppigt. Hvilken plads porno har i et parforhold er et spørgsmål der har delt vandene i lang tid. De fleste har troet at porno er forholdsvis harmløst og at det kunne faktisk berige parrets sexliv, ikke mindst hvis de var fælles om at nyde pornoen. Denne holdning har været almindelig hos par- og sexterapeuter, der fx mente at porno var løsningen for manden lige efter at han er blevet far, og konen skal komme sig efter fødslen. Hvis partneren var utilfreds med mandens overforbrug af porno har rådet været enten at deltage, eller give ham eller hende lov til fortsat at bruge porno – de måtte jo bare have større sexdrive end andre!

Det er dog efterhånden blevet klart, igennem forskning og klinisk erfaring, at hvis den ene partner bruger meget tid og energi på at se porno så skader det parforholdet. Hvis manden bruger porno hyppigt, viser erfaringen at parret har mindre sex og intimitet end andre par. Der er mange teorier der kan forklare hvorfor manden mister interessen for ”almindelig” sex med konen. Sandsynligvis er ”rusen” han oplever når han ”jagter” den ene oplevelse efter den anden, større end den han oplever når han er sammen med konen! Porno kan virke som overstimulering for nervesystemet, ligesom kokain eller gambling. En anden forklaring er den, at når han har siddet i timevis og onaneret, mens han ser på porno, så har han ingen energi tilbage når han endelig har tilladt sig at få udløsning.

Intimitet i et parforhold er en måde at kommunikere på og knytte sig til hinanden. Når manden bruger porno i stedet så vender han egentlig ryggen til sin partner og træder ind i sin egen lille verden. Han forlader hende og forsøger at bearbejde sine følelser alene, på samme måde som en alkoholiker søger tilflugt i flasken. Det er ikke underligt at partneren føler sig svigtet og oplever pornoforbruget som en form for utroskab – en meget giftig form for utroskab.

Manden oplever derimod at han kan have sex når han ønsker det. Han skal bare smutte på toilettet sammen med mobilen eller tænde for computeren. Det er meget nemmere end sex med konen. Og mens manden befinder sig med mobilen i hånden, eller foran computeren, og ser porno, så oplever han at han har fuld kontrol over hvad der sker. Det er ham der bestemmer og jagten efter det næste kick er pirrende. Hvis problemerne i parforholdet tager til vil han enten stoppe med at se porno, eller han vil opleve endnu større behov for at flygte ind i pornoen for at komme væk fra problemerne. 

Overforbrug af porno har stor indflydelse på hvordan mænd og kvinder tænker og agerer i forhold til sex. Manden der har vænnet sig til at sex ikke kræver nogen optakt, og at han burde have fuld kontrol over hvad der sker, stiller ofte krav til konen om at hun skal være tilgængelig næsten når som helst, og være villig til at deltage i de fantasier han synes er mest spændende. Kvinden er presset, hvis hun ikke deltager så ved hun at han vender tilbage til pornoen og efterlader hende alene. Ofte er resultatet at begge parter overskrider i den grad egne grænser. At overskride egne grænser seksuelt er en alvorlig sag og som regel viser konsekvenserne sig først efter noget tid, og måske først efter at de er blevet overskredet flere gange.

Sandheden er at porno fører sjældent til noget godt i et parforhold, tvært imod vil den sandsynligvis underminere intimiteten og tilliden i parforholdet.


Kan afhængighed af sex, porno og kærlighed kureres?

SamtaleKommer sex-, kærligheds- og pornoafhængige sig nogensinde? Det spørgsmål hører jeg tit. Svaret er helt klart et ja! For at forstå hvad jeg mener, kan vi sammenligne sexafhængighed med en anden kronisk lidelse, diabetes. Diabetes er en meget alvorlig lidelse. På trods af det kan du, hvis du får medicin, lærer at spise rigtigt og holder øje med din vægt og blodsukker, leve et godt og givende liv. På samme måde kan en person der er afhængig af sex, porno eller kærlighed få et lykkeligt liv fri af sin afhængighed, hvis han eller hun holder fast i de ting der bidrager til deres helbredelse. 

Der er mange der i starten synes problemerne er så overvældende at det hele ser fuldstændig håbløst ud. De bliver ved med at falde i, eller de ser selvmord som den eneste udvej. Men det er ikke håbløst. Disse mennesker har som regel brug for mere støtte, enten døgnbehandling eller struktureret intensiv dagbehandling. Mange sexafhængige kan nøjes med samtaleterapi, andre har behov for en mere intensiv behandling baseret på samtaler og gruppeterapi for at komme videre med sit liv. Se mere om behandling på Tjelehusets hjemmeside.


Ny behandling for sex og pornoafhængighed

Tjele 1Vi har startet op et nyt behandlingstilbud for mennesker der lider af sexafhængighed og/eller afhængighed af porno, samt familiebehandling for deres nærmeste. Behandlingen finder sted i Tjelehuset i København. Tjele er Danmarks største private behandlingssted og har afdelinger på Sjælland og i Jylland - hvilket giver mulighed for at søge hjælp i Jylland og det er også muligt at komme i døgnbehandling for sin sex og pornoafhængighed. I nogle tilfælde er det yderst relevant for den afhængige at komme ud af sine vante omgivelser og døgnbehandling giver mulighed for at den afhængige kan få den ro og koncentration der skal til, for at kunne se konsekvenserne af hans eller hendes afhængighed, og hvor det bærer hen hvis ikke afhængigheden stopper.

Tjele har mere end tyve års erfaring med behandling af afhængighed.

Læs mere her: Tjelehuset