Skam
Prime for life

Sexafhængighed og helbredelse

Helbredelse for afhængige mennesker kræver at personen er ædru. At du er ædru (ikke drikke) betyder ikke nødvendigvis at du er i helbredelse, men strengt taget kan du næppe være i helbredelse medmindre du er ædru. Det er ikke særlig problematisk for alkoholikeren at definere ædruelighed, ædru betyder at du ikke har drukket alkohol. Så enkelt er det ikke for en sexafhængig eller en der er afhængig af kærlighed. Det er ikke meningen at de skal afstå fra sex resten af livet, eller aldrig mere opleve kærlighed! Det er måske midlertidigt nødvendigt for at komme ned på jorden, men ikke resten af livet.

I fleste tilfælde må den sex eller kærlighedsafhængige lave en slags kontrakt der konstaterer hvilken adfærd er tilladt og hvad er forbudt, dvs. en personen definerer hvad helbredelse er for hende, og hvornår hun er ude i aktivt misbrug. Ofte er der tale om meget klare grænser (ikke noget sex udenfor ægteskabet). Generelt kan det siges at ædruelighed betyder at afstå fra adfærd, romantisk eller seksuel, der medfører skam eller hemmeligheder, er ulovlig eller indebærer misbrug af andre.

Efter som tiden går og helbredelsen skrider frem vil ens definition af ædruelighed flytte sig. Ens forståelse og indblik i sygdommen bliver større og mere nuanceret. Måske hedder definitionen nu, ”jeg er ædru så længe personen jeg er sammen med ikke er gift eller i fast forhold, mine venner må gerne mødes med ham/hende, og personen er hverken voldelig eller følelsesmæssig afstumpet. Det er vigtigt ikke at lave om på eller ændre ædruelighedskontrakten uden at tale om det med en anden person der enten har personlig erfaring med den type misbrug, eller en terapeut der har indblik i din historie og din afhængighed.

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.