Partneren ødelægger ofte kvinders forsøg på at blive ædru
Hvad er en alkoholiker

Afhængig eller storforbruger

I de håndbøger vi bruger for at diagnosticere afhængighed skelner man imellem storforbrug (problem drinking eller problematisk spil) og afhængighed (alkoholisme eller ludomani). I mellem de to tilstande ligger en linje vi har enormt svært ved at få øje på. Sandsynligvis er det også en misforståelse at tale om problemstillingen på den måde. Det er det næsten det samme som at tale om den usynlige linje mellem lungeemfysem og lungekræft. Der er tale om to vidt forskellige sygdomme selvom de er relateret til hinanden på mange måder. Afhængighed er noget mere end bare at drikke for meget, eller at tabe for mange penge ved pokerbordet. Det kan man godt gøre uden at være afhængig.

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.