At ramme bunden
Afhængig af kærlighed

Ritualer i tolvtrins fællesskaberne

Jeg ved at mange misbrugere får glæde af at deltage i 12 trins grupper. Men det kan være svært at falde til i AA eller et af de andre 12 trins fællesskaber, ritualerne på møderne kan virke lidt mærkelige i starten. Nogle synes det underligt at hele forsamlingen klapper for hinanden, igen og igen. Det er måske nemmere at forstå hvis vi tænker på alle de tab misbrugerne har lidt som konsekvens af sit misbrug, og den smerte de har oplevet efter at være stoppet. De har mistet sin familie, venner, arbejde, sit hjem og de har set andre misbrugere dø, i nogle tilfælde mennesker de har knyttet bånd til i behandling eller i sin hjemmegruppe. Det er vigtigt for de clean misbrugere at underbygge en følelse af håb og glæde. Det gør de blandt andet ved at fejre hinandens succes. 

 

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.