Skyldfølelse
Shopaholic

Skyldfølelse

Han var meget nedtrykt, fyldt med skyld og skam. ”Jeg kan leve med at jeg er en ludoman, men jeg kan ikke acceptere det jeg har gjort: Jeg kan ikke tilgive mig selv.”

Han har endnu ikke forstået det. Det han har gjort er hvad ludomaner gør når de har mistet kontrollen. Det er en del af hans lidelse. Ludomani er en meget smertefuld sygdom, i hvert fald når man vågner op af trancen.

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.