Skyldfølelse
At være til stede

Shopaholic

Det er ikke så svært at behandle shopaholics, hvis personen selv er indstillet på at arbejde med sig selv. De fleste shopaholics vi har haft i behandling har klaret sig udmærket. Problemet er finansieringen. Købemani er ikke en anerkendt lidelse og enten må man selv betale eller få hjælp fra familie og venner. De fleste shopaholics er på spanden økonomisk og har gæld op over skorstenen. Resultatet er at de ikke får den behandling de har brug for.

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.