Dissociation
Ludomani og selvbedrag

Fem mio. kr. til at bekæmpe ludomani

Flere og flere unge kaster sig over pengespil via nettet og risikerer at ende som ludomaner. Den nemme anonyme adgang til nettet, bringer mange unge i farezonen. Indtil nu er der ikke blevet gjort så meget til at forebygge ludomani blandt de unge. Men nu har indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder sat af fem millioner kroner til at forebygge ludomani blandt børn og unge på 6.-10. klassetrin. Se mere på DR’s hjemmeside: http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2011/08/17/064133.htm

 
 

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.