Efter afsløringen
Kærlighedsafhængighed

Stress, medfølelse og afhængighed

Det kinesiske ord for travlhed betyder også ”at dræbe hjertet”. Når vi har for travlt fører det til stress, senere til angst, og vi løber endnu stærkere igen for nå de ting vi føler at vi skal. I den tilstand er det stort set umuligt at føle eller vise empati, være opmærksom på andre (og selv), eller lytte.

Vor stræben efter succes bunder ofte i en følelse af ikke at være god nok. Det er en smertefuld tilstand og der er mange der har det på den måde. At føle sig mangelfuld gør at vi har svært ved nærhed eller intimitet og det kan drive os ud i misbrug. Vi kompenserer ved at overspise, drikke alkohol, eller tage stoffer. Skammen over at være afhængig og ikke kunne styre ens eget liv er benzin på bålet.

Buddhistisk pyskologi har nogle redskaber der kan opløse skammen. I gennem meditation kan vi få ro og ”mindfulness” gør at vi kan være opmærksomme på trang eller ødelæggende tankemønstre. Mindst lige så vigtig er ”compassion”, medfølelse, ikke kun i forhold til andre mennesker men også overfor os selv. Medafhængige og afhængige mennesker har så meget brug for at holde op med at dømme sig selv for ikke at være gode nok, for ikke at elske nok, for ikke at kunne styre afhængigheden. At tæske sig selv mentalt hjælper ikke, tværtimod, det arbejder faktisk imod os og gør det endnu mere vanskeligt at løse problemerne.

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.