Sexafhængighed og fejltanker
Shopaholic – har du mistet kontrollen?

Sexafhængighed og fejltanker - 2

Fejltanke nr. to lyder nogenlunde sådan; “ingen vil elske mig for den jeg er.” Det er en skræmmende tanke der gør at den afhængige har endnu større behov for at skjule hvem han er. Han vil også synes det ubehageligt at føle sig sårbar eller afhængig af andre mennesker. Måske er han også plaget af tanker om at fleste ulykker er hans skyld, at det er hans ansvar hvis hans nærmeste ikke har det godt. Men han kan ikke tale om sin skyldfølelse og anger fordi han ikke bryder sig om at vise hvem han er og hvad han har gjort. Efterhånden bliver han mere og mere isoleret fra familie og venner.

Den sexafhængige vil selvfølgelig fortsat lade som om han har styr på det hele og slet ikke har brug for hjælp. Det er som om almindelige problemer ikke rører ved ham, men en gang imellem er han impulsiv – han kan måske forkæle selv og andre, som om han kompenserer for et eller andet. Men der kommer ingen forklaring. Det er som om der er en usynlig væg mellem den afhængige og hans partner og det er umuligt at trænge igennem. Familien føler sig afvist, unødvendig og forsømt. Den afhængiges humør kan skifte ret hurtigt, og igen, uden forklaring, hvilket skaber en del forvirring og usikkerhed.

 

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.