Jeg har nogle spørgsmål omkring min mands sexafhængighed
Somatic Experiencing og tilbagefald.

Er der håb forude for sexafhængige mennesker?

Group therapy a
Kommer sexafhængige sig nogensinde? Det er et spørgsmål jeg ofte bliver stillet. Svaret er helt klart – ja, det gør de faktisk. For at forstå hvad jeg mener, kan vi sammenligne sexafhængighed med en anden kronisk lidelse, diabetes. Diabetes er en meget alvorlig sygdom. På trods af det kan du, hvis du lærer at spise rigtigt, og holder øje med din vægt og blodsukker, leve et godt og givende liv.

På samme måde kan mennesker der er afhængige af sex eller porno få et lykkeligt liv, hvis de holder fast i de ting der bidrager til deres helbredelse. De er nødt til at holde sig indenfor det vi i vores behandling kalder ”helbredelses-zonen” -  hvilket bl.a. indebærer at tage nogle forholdsregler, og at leve et sexliv der ikke skader den afhængige selv eller ødelægger nære relationer..

Der er mange der i starten synes problemerne er så overvældende, at det hele ser fuldstændig håbløst ud. De bliver ved med at falde i, eller de ser selvmord som den eneste udvej. Men det er ikke håbløst. Disse mennesker har som regel brug for mere støtte, f.eks. i form af struktureret dagbehandling og/eller selvhjælpsgrupper. Mange sexafhængige kan nøjes med samtaleterapi, andre har behov for at deltage hyppigere i behandling og deltage i gruppeterapi med andre sexafhængige.

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.