Somatic Experiencing og tilbagefald.
Det har du ret i ...

Dr Jekyll og Mr Hyde

Image-jekyllDet er ikke altid klart hvad det betyder når vi siger at sexafhængighed (eller ludomani) er en afhængighedssygdom.  Afhængighed er en primær, kronisk sygdom, hvor genetiske, psykologiske og sociale faktorer påvirker sygdommens udvikling og manifestation.  Det at påstå at afhængighed er en primær sygdom, var i sin tid et brud med den psykiatriske skole. Tidligere troede man f.eks. at alkoholisme var et tegn, eller symptom, på en underliggende psykisk sygdom.  Tilhængere af sygdomsbegrebet ser derimod på selve afhængigheden som en sygdom, og de mener at der findes en genetisk eller biologisk sårbarhed, der gør at nogle mennesker er tilbøjelige til at udvikle afhængighed. Dette kan ske uanset personens karakter eller personlighed, mange afhængig mennesker er ret viljestærke og kan bruge sin vilje på alt muligt undtagen lige præcis sin afhængighed.

Det kan være svært at forstå hvad dette betyder i praksis og et lille eksempel vil måske forklare en hel del.  Mange sexafhængige (og alkoholikere og ludomaner) har fortalt mig at de har en stærk fornemmelse af at være to personer: Dr. Jekyll og Mr. Hyde.  Det er en skræmmende fornemmelse og de kan være i tvivl om hvilken af delene er den ”ægte” person.  Før i tiden ville psykiatrien have betragtet den fordrukne person, uhyret Mr. Hyde, som den rigtige.  D.v.s. at dybt i ubevidstheden bor der en uhyre der regelmæssigt bryder op til overfladen og gør de ting en syg alkoholiker eller en sexaddikt nu engang gør.

Derimod ser de mennesker der arbejder ud fra sygdomsbegrebet på Dr. Jekyll som den ”rigtige” person. Mr. Hyde er en forvrængning af personen, en konsekvens af afhængighedsprocessen.  Den afhængiges personlighed og karakter går i opløsning på samme måde som vi ser at sker hos patienter der lider af andre hjernesygdomme.  Krop og sjæl (også viljestyrken) er rent biologisk blevet svækket og undermineret, og tjener nu i sidste ende afhængigheden.  Hvis den sexafhængige eller ludomanen stopper sit misbrug vil denne udvikling kunne vendes.  Målet med behandling eller terapi er at Dr. Jekyll kan få sin sunde fornuft tilbage og udvikler en sund livsstil, fri af alle former for sygelig afhængighed.

 

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.