Thanks for sharing - en film om sexafhængighed
Porno og parforhold

Sexafhængighed og overspisning

På nogle måder har sexafhængige meget til fælles med medlemmerne i tolvtrinsgruppen Anonyme Overspisere (OA). De har lært nogle vigtige ting fra medlemmerne i OA om forskellen mellem afholdenhed og ædruelighed. Ved at anerkende det faktum, at det ikke er fornuftigt, at afstå fra at spise gennem længere tid, bruger folk i bedring i OA deres energi på at lære, at spise på en sundere måde, uden at spise tvangsmæssigt.

Medlem i SLAA i Danmark

Opgave fra DAC studerende

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.