Previous month:
marts 2016
Next month:
maj 2016

april 2016

Når orgasmen er slut, ophører magien


Porno ødelægger dit parforhold

Porn_on_phone
Det er en kendsgerning at et flertal af mænd, og mange kvinder, har set porno på nettet mere end en gang, og at der er rigtig mange der bruger porno hyppigt. Hvilken plads porno har i et parforhold er et spørgsmål der har delt vandene i lang tid. De fleste har troet at porno er forholdsvis harmløst og at det kunne faktisk berige parrets sexliv, ikke mindst hvis de var fælles om at nyde pornoen. Denne holdning har været almindelig hos par- og sexterapeuter, der fx mente at porno var løsningen for manden lige efter at han er blevet far, og konen skal komme sig efter fødslen. Hvis partneren var utilfreds med mandens overforbrug af porno har rådet været enten at deltage, eller give ham eller hende lov til fortsat at bruge porno – de måtte jo bare have større sexdrive end andre!

Det er dog efterhånden blevet klart, igennem forskning og klinisk erfaring, at hvis den ene partner bruger meget tid og energi på at se porno så skader det parforholdet. Hvis manden bruger porno hyppigt, viser erfaringen at parret har mindre sex og intimitet end andre par. Der er mange teorier der kan forklare hvorfor manden mister interessen for ”almindelig” sex med konen. Sandsynligvis er ”rusen” han oplever når han ”jagter” den ene oplevelse efter den anden, større end den han oplever når han er sammen med konen! Porno kan virke som overstimulering for nervesystemet, ligesom kokain eller gambling. En anden forklaring er den, at når han har siddet i timevis og onaneret, mens han ser på porno, så har han ingen energi tilbage når han endelig har tilladt sig at få udløsning.

Intimitet i et parforhold er en måde at kommunikere på og knytte sig til hinanden. Når manden bruger porno i stedet så vender han egentlig ryggen til sin partner og træder ind i sin egen lille verden. Han forlader hende og forsøger at bearbejde sine følelser alene, på samme måde som en alkoholiker søger tilflugt i flasken. Det er ikke underligt at partneren føler sig svigtet og oplever pornoforbruget som en form for utroskab – en meget giftig form for utroskab.

Manden oplever derimod at han kan have sex når han ønsker det. Han skal bare smutte på toilettet sammen med mobilen eller tænde for computeren. Det er meget nemmere end sex med konen. Og mens manden befinder sig med mobilen i hånden, eller foran computeren, og ser porno, så oplever han at han har fuld kontrol over hvad der sker. Det er ham der bestemmer og jagten efter det næste kick er pirrende. Hvis problemerne i parforholdet tager til vil han enten stoppe med at se porno, eller han vil opleve endnu større behov for at flygte ind i pornoen for at komme væk fra problemerne. 

Overforbrug af porno har stor indflydelse på hvordan mænd og kvinder tænker og agerer i forhold til sex. Manden der har vænnet sig til at sex ikke kræver nogen optakt, og at han burde have fuld kontrol over hvad der sker, stiller ofte krav til konen om at hun skal være tilgængelig næsten når som helst, og være villig til at deltage i de fantasier han synes er mest spændende. Kvinden er presset, hvis hun ikke deltager så ved hun at han vender tilbage til pornoen og efterlader hende alene. Ofte er resultatet at begge parter overskrider i den grad egne grænser. At overskride egne grænser seksuelt er en alvorlig sag og som regel viser konsekvenserne sig først efter noget tid, og måske først efter at de er blevet overskredet flere gange.

Sandheden er at porno fører sjældent til noget godt i et parforhold, tvært imod vil den sandsynligvis underminere intimiteten og tilliden i parforholdet.


Kan afhængighed af sex, porno og kærlighed kureres?

SamtaleKommer sex-, kærligheds- og pornoafhængige sig nogensinde? Det spørgsmål hører jeg tit. Svaret er helt klart et ja! For at forstå hvad jeg mener, kan vi sammenligne sexafhængighed med en anden kronisk lidelse, diabetes. Diabetes er en meget alvorlig lidelse. På trods af det kan du, hvis du får medicin, lærer at spise rigtigt og holder øje med din vægt og blodsukker, leve et godt og givende liv. På samme måde kan en person der er afhængig af sex, porno eller kærlighed få et lykkeligt liv fri af sin afhængighed, hvis han eller hun holder fast i de ting der bidrager til deres helbredelse. 

Der er mange der i starten synes problemerne er så overvældende at det hele ser fuldstændig håbløst ud. De bliver ved med at falde i, eller de ser selvmord som den eneste udvej. Men det er ikke håbløst. Disse mennesker har som regel brug for mere støtte, enten døgnbehandling eller struktureret intensiv dagbehandling. Mange sexafhængige kan nøjes med samtaleterapi, andre har behov for en mere intensiv behandling baseret på samtaler og gruppeterapi for at komme videre med sit liv. Se mere om behandling på Tjelehusets hjemmeside.


Ny behandling for sex og pornoafhængighed

Tjele 1Vi har startet op et nyt behandlingstilbud for mennesker der lider af sexafhængighed og/eller afhængighed af porno, samt familiebehandling for deres nærmeste. Behandlingen finder sted i Tjelehuset i København. Tjele er Danmarks største private behandlingssted og har afdelinger på Sjælland og i Jylland - hvilket giver mulighed for at søge hjælp i Jylland og det er også muligt at komme i døgnbehandling for sin sex og pornoafhængighed. I nogle tilfælde er det yderst relevant for den afhængige at komme ud af sine vante omgivelser og døgnbehandling giver mulighed for at den afhængige kan få den ro og koncentration der skal til, for at kunne se konsekvenserne af hans eller hendes afhængighed, og hvor det bærer hen hvis ikke afhængigheden stopper.

Tjele har mere end tyve års erfaring med behandling af afhængighed.

Læs mere her: Tjelehuset