Kan afhængighed af sex, porno og kærlighed kureres?
Når orgasmen er slut, ophører magien

Porno ødelægger dit parforhold

Porn_on_phone
Det er en kendsgerning at et flertal af mænd, og mange kvinder, har set porno på nettet mere end en gang, og at der er rigtig mange der bruger porno hyppigt. Hvilken plads porno har i et parforhold er et spørgsmål der har delt vandene i lang tid. De fleste har troet at porno er forholdsvis harmløst og at det kunne faktisk berige parrets sexliv, ikke mindst hvis de var fælles om at nyde pornoen. Denne holdning har været almindelig hos par- og sexterapeuter, der fx mente at porno var løsningen for manden lige efter at han er blevet far, og konen skal komme sig efter fødslen. Hvis partneren var utilfreds med mandens overforbrug af porno har rådet været enten at deltage, eller give ham eller hende lov til fortsat at bruge porno – de måtte jo bare have større sexdrive end andre!

Det er dog efterhånden blevet klart, igennem forskning og klinisk erfaring, at hvis den ene partner bruger meget tid og energi på at se porno så skader det parforholdet. Hvis manden bruger porno hyppigt, viser erfaringen at parret har mindre sex og intimitet end andre par. Der er mange teorier der kan forklare hvorfor manden mister interessen for ”almindelig” sex med konen. Sandsynligvis er ”rusen” han oplever når han ”jagter” den ene oplevelse efter den anden, større end den han oplever når han er sammen med konen! Porno kan virke som overstimulering for nervesystemet, ligesom kokain eller gambling. En anden forklaring er den, at når han har siddet i timevis og onaneret, mens han ser på porno, så har han ingen energi tilbage når han endelig har tilladt sig at få udløsning.

Intimitet i et parforhold er en måde at kommunikere på og knytte sig til hinanden. Når manden bruger porno i stedet så vender han egentlig ryggen til sin partner og træder ind i sin egen lille verden. Han forlader hende og forsøger at bearbejde sine følelser alene, på samme måde som en alkoholiker søger tilflugt i flasken. Det er ikke underligt at partneren føler sig svigtet og oplever pornoforbruget som en form for utroskab – en meget giftig form for utroskab.

Manden oplever derimod at han kan have sex når han ønsker det. Han skal bare smutte på toilettet sammen med mobilen eller tænde for computeren. Det er meget nemmere end sex med konen. Og mens manden befinder sig med mobilen i hånden, eller foran computeren, og ser porno, så oplever han at han har fuld kontrol over hvad der sker. Det er ham der bestemmer og jagten efter det næste kick er pirrende. Hvis problemerne i parforholdet tager til vil han enten stoppe med at se porno, eller han vil opleve endnu større behov for at flygte ind i pornoen for at komme væk fra problemerne. 

Overforbrug af porno har stor indflydelse på hvordan mænd og kvinder tænker og agerer i forhold til sex. Manden der har vænnet sig til at sex ikke kræver nogen optakt, og at han burde have fuld kontrol over hvad der sker, stiller ofte krav til konen om at hun skal være tilgængelig næsten når som helst, og være villig til at deltage i de fantasier han synes er mest spændende. Kvinden er presset, hvis hun ikke deltager så ved hun at han vender tilbage til pornoen og efterlader hende alene. Ofte er resultatet at begge parter overskrider i den grad egne grænser. At overskride egne grænser seksuelt er en alvorlig sag og som regel viser konsekvenserne sig først efter noget tid, og måske først efter at de er blevet overskredet flere gange.

Sandheden er at porno fører sjældent til noget godt i et parforhold, tvært imod vil den sandsynligvis underminere intimiteten og tilliden i parforholdet.

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.