Afhængig af kærlighed Feed

Afhængig af mere og mere bekræftelse

Shame-recovery11-680x453

Øget tolerance er et af de vigtigste tegn på afhængighed, hvilket betyder at den afhængige person behøver mere og mere af sit stof, eller sin adfærd, for at opnå den ønskede effekt. Det at drikke mere, ryge flere joints, eller finde nye elskere, vil langt henad vejen give den fangende rus eller trance, men den dag kommer hvor rusen udebliver, og alt hvad der er tilbage er at drikke, ryge eller dyrke sex for at holde smerten og skammen på afstand.

Hvis det er bekræftelse eller kærlighed du er afhængig af, så kan du i starten ikke få nok af den person du er opslugt af. Det vender efterhånden og du mister interessen for personen, og rusen aftager. Desværre er det ikke tegn på at afhængigheden er ved at slippe sit tag i dig, tvært imod. Du er nemlig ikke afhængig af personen som så, du er afhængig af de følelser han eller hun har kunnet kalde frem i dig. Du er afhængig af forelskelsen og af de indledende træk og manøvrer. Du er afhængig af jagten og bekræftelsen. Der skal der en ny romance, en ny elsker, for at du igen kan opleve rusen. Afhængighed er en sygdom og et af symptomerne er trangen til ”mere og mere” – vi bliver afhængige af det der føles godt, og vi vil have mere og mere af det.


Kan afhængighed af sex, porno og kærlighed kureres?

SamtaleKommer sex-, kærligheds- og pornoafhængige sig nogensinde? Det spørgsmål hører jeg tit. Svaret er helt klart et ja! For at forstå hvad jeg mener, kan vi sammenligne sexafhængighed med en anden kronisk lidelse, diabetes. Diabetes er en meget alvorlig lidelse. På trods af det kan du, hvis du får medicin, lærer at spise rigtigt og holder øje med din vægt og blodsukker, leve et godt og givende liv. På samme måde kan en person der er afhængig af sex, porno eller kærlighed få et lykkeligt liv fri af sin afhængighed, hvis han eller hun holder fast i de ting der bidrager til deres helbredelse. 

Der er mange der i starten synes problemerne er så overvældende at det hele ser fuldstændig håbløst ud. De bliver ved med at falde i, eller de ser selvmord som den eneste udvej. Men det er ikke håbløst. Disse mennesker har som regel brug for mere støtte, enten døgnbehandling eller struktureret intensiv dagbehandling. Mange sexafhængige kan nøjes med samtaleterapi, andre har behov for en mere intensiv behandling baseret på samtaler og gruppeterapi for at komme videre med sit liv. Se mere om behandling på Tjelehusets hjemmeside.


Love addict - afhængig af kærlighed.

 Love addiction betyder at den afhængige elsker sin partner på en intens og tvangsmæssig måde, der er skadelig for begge parter. Den bunder som regel i psykiske og følelsesmæssige faktorer der går helt tilbage til barndommen, og gør at den afhængige søger tilflugt i den stærke rus som forelskelsen er.

Love addicts bruger enorm energi på romantiske dagdrømme, sms’er og andet relateret til parforhold. Det gør de uanset om de er i et forhold, på udkig efter en ny partner, eller forsøger desperat at undgå et nyt et. Ofte er deres parforhold ret korte og intense, og meget romantiske, eller opslugende, mens de varer. Hvis de er i et længere varende parforhold vil det være kendetegnet ved intense op og nedture. Det sker også at love addicts vælger helt at trække sig ud af romantiske eller seksuelle forhold for at undgå at opleve sig sårbare, og for at undgå endnu en nedtur (tømmermænd/depression).

Mange love addicts føler at de næppe eksisterer hvis ikke de er i et forhold. De tror ofte at den ”rigtige” kæreste vil kunne udfylde det hul de føler indvendigt. Det kan andre mennesker selvfølgelig ikke, hvilket er meget frustrerende. Ofte vil partneren mærke presset og trække sig. Ulykkelig og desperat forsøger den kærlighedsafhængige nu at kontrollere og styre sin kæreste, men ender som regel med at skubbe ham eller hende længere og længere væk følelsesmæssigt. I processen glemmer den kærlighedsafhængige at tage vare på sine egne behov, og fokuserer nu kun på partneren.

Årsagerne til kærlighedsafhængighed er at finde i tidlige, relationelle traumer. Personer der lider af lavt selvværd, eller har lidt vanrøgt i barndommen, kan ende med konstant at søge bekræftelse hos andre. Mange love addicts elsker også rusen i forelskelsen, og de søger den igen og igen.

At være afhængig af kærlighed kan føre til alvorlige konsekvenser. Den ødelægger parforhold og andre personlige forhold, den kan have alvorlige karrieremæssige konsekvenser og medføre økonomiske problemer. Der er også alvorlige psykologiske konsekvenser som lavt selvværd, depression og selvmordstanker. Når personen så vælger at stoppe sin adfærd har hun eller ham brug for terapi for at bearbejde de underliggende traumer og de følelsesmæssige konsekvenser.


Ingen må vide hvordan hun har det.

Love addict 2Hun har haft en del kortere forhold, men det ender altid med at hun bliver mere og mere optaget af kærestens fejl og mangler... indtil hun slutter forholdet. I virkeligheden handler det først og fremmest om at hun ønsker at beskytte de hemmeligheder hun bærer på. Hun vil ikke fortælle om det seksuelle misbrug hun var udsat for som barn, kæresten må heller ikke vide om hendes bulimi og hvor afhængig hun er af rødvin for at sove. Ved at holde andre på afstand lykkes det hende også, til dels, at skjule sandheden for sig selv. I et forsøg på at undgå yderligere smerte og tab i sit liv, vælger hun hemmelighederne frem for kærligheden.


Hvorfor bliver han ved med at lyve?

Pårørende 1En dag opdagede hun at hendes mand var hende utro, og at det havde stået på længe. Hendes verden vaklede og det føltes som om den var ved at styrte i grus. Hun var ovenikøbet begyndt at tvivle på sig selv. Alle de løgne og al den manipulation, hun havde været udsat for, havde undermineret hendes tro på sig selv og hendes intuition. Hendes intuition var blevet frarøvet hende. Selv nu, efter at han er blevet afsløret, bliver han ved med at lyve, sagde hun. Hvordan kan det lade sig gøre? Kan han ikke forstå at selvom jeg kan tilgive utroskaben, så kan jeg ikke leve med alle løgnerne. Hvorfor bliver han ved med at lyve?

Sexafhængighed udvikler sig over tid, og efterhånden har hendes mand formået at dele sit liv op i hermetisk lukkede rum. I det ene rum bor hans kone og børn, hans øvrige familie og venner. I et andet rum hersker hans afhængighed, og han bruger mere og mere tid i dette rum. Der er i virkeligheden tale om to forskellige liv, om Dr. Jekyll og Mr. Hyde.

Han er nødt til at holde de to liv adskilt, mest for at beskytte sin afhængighed. Hvis hans venner eller kolleger vidste hvad han gør, og hvor meget tid han bruger på sin afhængighed, så var han nødt til at stoppe – eller sige farvel til familie og venner. Han er overbevidst om at han ikke kan klare sig uden sin afhængighed, på trods af at den er begyndt at skade ham.

Han skammer sig også, sandsynligvis, en gang i mellem. Men han formår alligevel ikke at stoppe. Han er nødt til at blive ved, og han er derfor nødt til at blive ved med at lyve, og lyve mere og mere. Løgnerne bliver en del af hans afhængighed, endnu et sygdomstegn. Han lyver spontant, nogle gange uden selv at lægge mærke til det! Det værste er at løgnerne rammer hans kone, på en meget ondartet måde. Hun begynder at tvivle på sin egen sunde fornuft, og hun risikerer at føle at det er hende der er sindssyg.

I behandling af sexafhængighed er ærlighed og ansvar to af nøglebegreberne. Det kræver en beslutning og hårdt arbejde at stoppe afhængigheden og at være ærlig. Arbejdet indebærer bl.a. en dyberegående selvransagelse og der er ingen vej udenom.


Benægter, forklarer og minimerer.

Denial
Det er ikke kun den afhængige der forsøger at benægte, minimere og rationalisere sin adfærd. Hans eller hendes partner er også villig til at gøre det samme. Det er forståeligt fordi sandheden er for smertefuld for den pårørende.  Her er nogle eksempler på de mest almindelige måder kvinder beskytter sig på, når manden er sexafhængig:

Benægtelse:

Jeg er ikke så ramt af at han ser på porno, det er jo kun billeder og film.

Hvis jeg var mere tiltrækkende så ville han ikke have brug for det…

Han kan ikke gøre for at kvinder kaster sig over ham.

Det er hans job der er problemet, hvis han bare skiftede arbejde…

Hvis vil flytter så vil han stoppe.

Rationaliseringer:

Mænd er jo bare mænd.

Han er ærlig, han ville aldrig lyve overfor mig.

Han glor ikke på piger, han er bare interesseret i at se på mennesker.

Han flirter ikke, han er bare en venlig person.

Det skader ikke at han ser porno. Han er mig i hvert fald ikke utro.

Han har det bedre med kvinder end mænd. Det betyder ikke at han er utro.

Det er forståeligt at han er så meget væk på arbejde.

Han var nødt til at give hende en gave, hun arbejder jo for ham.

Det er mig han altid kommer hjem til.

Minimerer:

Så slemt er det heller ikke.

Jeg er den eneste der virkelig forstår ham.

Han har brug for mig, og nu mere end nogensinde før.

Det er bare en fase han skal igennem.

Det er ikke hans skyld at den bitch gik efter ham, han havde ikke en chance.

Han er så god på alle andre måder, det er bare det med ...

Jeg er alligevel ikke interesseret i sex.

Det kunne være værre, han er trods alt ikke en narkoman eller en alkoholiker.

Det gør mig ikke noget så længe jeg ikke ved noget.

 

Kan du genkende noget af det her?


Afhængighed og traume.

Complex trauma

Vi taler om traume når et menneske har været udsat for en så overvældende begivenhed, at oplevelsen bestandigt ødelægger personens følelse af sikkerhed, og efterlader personen i en tilstand af hjælpeløshed, en følelse af at være alene og meget sårbar.

Traume er ikke noget nyt begreb, men tidligere var det forbundet med krig, naturkatastrofer eller grove personlige overgreb. På trods af disse forfærdelige oplevelser vil kun ca. en tredjedel være udsat for PTSD.  Det betyder dog ikke at de resterende 70% ikke kan have det dårligt med det de har været igennem, men de kan trods alt komme videre med sit liv.

Det som vi, der behandler traumatiserede og afhængige mennesker, er blevet opmærksomme på er at traumer kan opstå i andre sammenhænge, fx hvor et barn bliver udsat for vedvarende vanrøgt eller misbrug, bliver udskammet, nedgjort, tilsidesat, gjort til grin eller oplever at det ikke er elsket. Disse traumer der opstår indenfor familien, kan være åbenlyse eller skjulte og subtile – men de finder sted over meget lang tid. Denne form for traumatisering er ondartet. Vi ved fx at sandsynligheden for en traumatisk reaktion eller konsekvenser er større hvis traumet:

  • Er forårsaget af mennesker.
  • Gentages over længere tid.
  • Er uforudsigeligt.
  • Finder sted i en ung alder.
  • Hvis det er forældre eller omsorgspersoner der begår overgreb på barnet.

Dette betyder desværre at opvækst i en alkoholiseret familie, eller en familie hvor der er følelsesmæssig kulde eller afstandstagen kan føre til traumesymptomer senere i livet. Heldigvis er der ofte ressourcer, en bedstemor eller bedstefar, der gør at barnet kommer relativt uskadt ud af sin opvækst. Rigtig mange vil dog have svært ved at fungere i relationer, i skole eller på arbejdsmarkedet grundet ubehandlet traume. Vi ved også at der er stor risiko for at de vil udvikle afhængighed af alkohol, piller eller andre former for afhængighed. Det vil dulme deres smerte på den korte bane, men på sigt vil det udsætte dem for endnu flere traumer, utroskab, vold, skilsmisse, ødelagte relationer og de risikerer at sabotere sin karriere.

Det kan godt lade sig gøre at hjælpe disse mennesker, både inden de begynder at drikke eller tage stoffer, og når de kommer i problemer med sin afhængighed. Det kræver dog ofte en længere terapi og behandling, hvor der er forståelse for hvad det betyder at være afhængig af alkohol eller stoffer, hvad det gør ved en at vokse op med en følelse af at være uelsket i utrygge rammer. Det kræver også en dybere viden om traume og hvilke behandlingsformer der kan hjælpe personen på de forskellige stadier i terapien. Igen, det kan godt lade sig gøre og det er ikke altid så indviklet som det lyder.

 

 


Konsekvenser af sexafhængighed og pornoafhængighed.

I behandlingen er det vigtigt at den sexafhængige/pornoafhængige ser på konsekvenserne af sit misbrug. Her nedenfor er en "smagsprøve" af de skriftlige opgaver vi bruger:

I virkeligheden forventer, eller håber, stort set alle misbrugere, at ingen vil lægge mærke til de skadelige konsekvenser af deres adfærd. Mange bliver rigtig forarget, når de oplever konsekvenserne, f.eks. problemer i parforholdet, at blive suspenderet eller fyret, at kreditkortet bliver lukket, eller at de måske kommer i fængsel.

Men konsekvenserne giver et fingerpeg mod virkeligheden. Konsekvenserne opstår, fordi omverden ikke deltager i misbrugerens illusion og forvrængede måde at tænke på. Løgne, brudte løfter og misbrugerens udnyttelse af andre mennesker kommer til sidst til at koste - og koste dyrt.

Det er på den måde, misbrugerne opdager, at benægtelsen er det første stadie i sorgprocessen. Med andre ord, tabene begynder at hobes op, og misbrugeren forsøger at holde fast i sin benægtelse for at undgå virkeligheden. Før eller senere kommer sandhedens time alligevel, der er opstået en alvorlig krise.

Det hjælper meget, siger dem der har været i behandling, at lave en så fyldestegørende liste som muligt over konsekvenserne af deres afhængighed. Alle sexafhængige, der har oplevet ud-af-kontrol-adfærd seksuelt, brugt sex til at håndtere stress eller skejet ud seksuelt, har oplevet negative konsekvenser af sin adfærd. Det har du også.

Det er trist, at nogle nægter at kalde det, der er sket, for ”konsekvenser,” eller de flygter endnu længere ind i deres misbrug for at benægte, hvad der er sket. Selvom det er smertefuldt at se på, hvor meget misbruget har ødelagt i vort liv, vil en ærlig gennemgang af de negative konsekvenser betyde en drastisk forbedring af dine chancer for at komme ud af dit misbrug...


Han har været sammen med mere en 100 kvinder.

Han tror at han er afhængig af sex og kærlighed. Der har været mange kvinder i hans liv, og han har ført regnskab og sat kridtstreger som en slags regnskab over sine trofæer. Men ”kridt snavser hænderne til, det hviner på den sorte tavle så man får gåsehud…” Ubemærket havde skammen sat sig på sengekanten, og den så alt.

Citat: G. Rozier: Kærlighed uden modstand


Kursus i pornoafhængighed og sexafhængighed.

Kontor1Grundkursus i sexafhængighed

28. feb. - 2. mar. i Kbh.

 Grundkursus i sexafhængighed består af 3 moduler, fordelt over 3 dage, der giver indblik i de mest anvendte teorier og behandlingsmetoder i forhold til sexafhængighed, og hvordan sexafhængighed evt. påvirker partneren. Målsætningen er at den enkelte deltager får tilstrækkelig viden til at kunne:

  • Bruge specielt udviklede tests for sexafhængighed.
  • Yde, under supervision, behandling af sexafhængige mennesker.
  • Yde hjælp til pårørende af sexafhængige.
  • Forstå og give førstehjælp til traumatiserede pårørende og sexafhængige.
  • Henvise til og gøre brug af selvhjælpsgrupper.

Deltagere i Grundkursus i sexafhængighed tilbydes tilknytning til et netværk af terapeuter der arbejder med sexafhængighed, og supervision af erfarne terapeuter. 

Kursusleder er

Magnus Larusson MA.

Magnus har MA i sociologi, han er uddannet traumeterapeut (Somatic Experiencing) og misbrugsvejleder, med fokus på sexafhængighed.

Magnus har gennem en del år haft firmaet ”Promis”, hvor han har hjulpet sexafhængige og deres partnere http://www.promis.dk/

Tilmelding: Misuzo på 30 96 25 66 (misuzo.dk). 

 Misuzo

Nordre Fasanvej 48

2000 Frederiksberg

email: mail@misuzo.dk